main...

foto_3._odessa_zatoplennaya_sovestkimi_voyskami_pri_otstuplenii_peresyp_1941.png